Tietoa projektista

Posted by admin on September 13, 2017 in blog |

EkoKymenlaakso on Kymenlaakson kuntien ja toimijoiden kolmevuotinen yhteistyöprojekti. Projekti on mukana luomassa tukevaa pohjaa alueen mahdollisuuksille nousta ekotehokkuuden huipulle.

Projektilla tuetaan kuntien ilmastotyötä, lisätään alueen asukkaiden ilmasto- ja energia-asioihin liittyvää tietämystä ja osaamista sekä edistetään uusiutuvien energioiden käyttöä ja tarpeellisten yhteistyöverkostojen syntymistä. Projektin myötä varmistetaan tavoitteiden mukaiset resurssit, korkeatasoinen osaaminen ja toiminnan jatkuvuus perustamalla Kymenlaaksoon energia-/ekotoimisto, joka tulee toimimaan alueen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksena.

Projekti toteutetaan pääosin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen myöntämän Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksella. Projektissa ovat mukana Kotka, Kouvola, Hamina, Iitti, Pyhtää, Miehikkälä, Virolahti, Kymenlaakson Liitto, Kotka Energia Oy, Haminan Energia Oy, KSS Energia Oy, Kymenlaakson Sähkö Oy, Gasum Oy, Kymen Vesi Oy, Kouvolan Vesi Oy, Haminan Vesi Oy, Cursor Oy, Kinno, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu ja Kymenlaakson Jäte Oy. Vuoden 2013 heinäkuun loppuun kestävän projektin kokonaiskustannukset ovat noin 1,1 milj. euroa, josta EAKR-rahoitusta on 70 %.

Copyright © 2017-2019 Ekokymenlaakso All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.